Privacybeleid Textifant

Privacyverklaring Textifant

Art. 1. Uw persoonsgegevens worden verwerkt door Lorenzo Risack, zaakvoerder bij Risack Media, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0662 629 665, kantoor houdende te Teerlingstraat 30/1D, 9880 Aalter, België.

Art. 2. Bij het invullen van het contactformulier verzamelen wij volgende gegevens:
- Uw naam
- Uw e-mailadres
- Uw btw-nummer

Art. 3. De verwerking van de persoonsgegevens geschiedt voor volgende doeleinden:
- Het onderhouden van de contractuele relatie ten gevolge van uw informatie-aanvraag, offerteaanvraag of bestelling.

Art. 4. De verwerking van de persoonsgegevens is gebaseerd op ons gerechtvaardigd ondernemersbelang, met inbegrip van:
- De noodzakelijkheid om bij een betwisting de persoonsgegevens te gebruiken
- De noodzakelijkheid om klantenanalyses, fraudeanalyses, procesanalyses, risicoanalyses enz. te maken
- Het voldoen aan de administratieve en boekhoudkundige verplichtingen.

Art. 5. Uw gegevens worden bewaard gedurende de periode waarin onze contractuele relatie bestaat en gedurende de periode waarin ze volgens bovenstaande legitieme en zakelijke doeleinden noodzakelijk zijn.

Art. 6. Wij garanderen dat personen gegevens enkel kunnen zien wanneer deze relevant zijn om hun taken te vervullen en delen gegevens alleen in functie van de boekhoudkundige verwerking of het facturatieproces, conform de bepalingen in de algemene voorwaarden die bij de overeenkomst horen. Wij verkopen of verhuren uw gegevens niet aan derden. Derde partijen kunnen jouw gegevens enkel ontvangen in functie van:
- Klantenbeheer
- Financieel beheer en facturatie
- Post en transport
- ICT-beheer

Art. 7. Wij kunnen deze privacyverklaring steeds aanpassen en geven hier steeds de meest recente privacyverklaring weer. Deze privacyverklaring werd het laatst aangepast op 11 maart 2020.

Art. 8. Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kunt u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, België).