Onderzoek naar uitbesteden van teksten: te lastig en te duur?

29-03-2021

Recent heeft Emerce onderzoek verricht naar het inhuren van tekstschrijvers door bedrijven. Uit dit onderzoek bleek dat ruim twee derde van de ondernemers, managers en marketeers al eens schrijfwerk uitbesteedt. Toch blijken zij nog vaak tegen problemen aan te lopen. We bespreken de cijfers en geven je alvast een aantal praktische tips mee.

Gebrek aan tijd en schrijfvaardigheid zijn de voornaamste redenen

Er werd hen gevraagd welke doelen ze willen bereiken wanneer ze teksten uitbesteden. Ruim 61% van hen antwoordde dat ze meer websitetraffic willen genereren, terwijl 47,5% van hen vooral meer merkbekendheid wil bekomen. Het zijn inderdaad twee goede doelstellingen waaraan een tekstschrijver kan bijdragen. Toen hen gevraagd werd waarom ze de teksten niet zelf schrijven, haalde 68% van hen aan dat ze daarvoor een gebrek aan tijd hebben en 42% benoemde dan weer een gebrek aan schrijfvaardigheid. In dergelijke gevallen is het inderdaad een goed idee om een professionele tekstschrijver in te schakelen.

Problemen bij het uitbesteden van teksten

Tevens werd hen gevraagd tegen welke problemen ze zoal aanlopen wanneer ze teksten uitbesteden. Ruim 54% haalde aan dat de externe schrijvers hun merkwaarden of tone of voice niet begrijpen. Ruim 31% vindt het briefen van schrijvers dan weer aartsmoeilijk en 17% vindt het kiezen van onderwerpen niet eenvoudig. Het zijn zaken die ook wij regelmatig opmerken. Nochtans staat of valt alles met een goede briefing, want een tekstschrijver is en blijft nu eenmaal afhankelijk van de informatie die hij krijgt. Niet eenvoudig, maar toch zijn er een aantal zaken die je kan doen.

In de eerste plaats raden we aan om een brandbook te maken. Hierin neem je het merkverhaal, de missie, de visie, de normen en waarden, de customer journey, de huisstijl en de tone of voice op. Dit doe je niet alleen voor de externe tekstschrijver, want ook voor internen is het belangrijk om inzicht te krijgen in het merk. Daarnaast hebben ook talloze anderen er baat bij, zoals een grafisch ontwerper of een websitedesigner. Eigenlijk zou zo'n brandbook altijd klaar moeten liggen. En als je het hebt, raden we altijd aan om het mee te sturen naar je tekstschrijver.

Bovendien is het een grote hulp als je voorbeelden meestuurt van hoe je de tekst wel of niet wil hebben. Vertel er natuurlijk even bij wat je er goed en minder goed aan vindt. Het helpt de tekstschrijver te weten te komen wat jij belangrijk vindt en wat bij jouw merk past.

Denk verder ook aan praktische zaken die de tekstschrijver moet weten. Zorg ervoor dat je zeker volgende informatie meedeelt:

  • Wat is het doel van de tekst?
  • Hoeveel woorden moet de tekst ongeveer hebben?
  • Wie is de doelgroep van de tekst?
  • Wat wil je dat de lezer na het lezen van de tekst doet?
  • Wil je een SEO-tekst en heb je al zoekwoorden?
  • Hoe moet de lezer worden aangesproken (je of u)?
  • Welke identifier moet de tekstschrijver gebruiken (ik, wij, bij bedrijf X ...)?

Als je het lastig hebt om content en onderwerpen te kiezen, kan je dit ten slotte ook aan ons overlaten. Wij brengen voorstellen uit en gaan vervolgens voor jou aan de slag.

Tekst uitbesteden hoeft niet duur te zijn

Ten slotte polste het onderzoek naar de redenen waarom sommigen hun teksten niet uitbesteden. De meeste ondernemers vrezen dat het uitbesteden te duur is. Er zijn natuurlijk prijsverschillen en sommige tekstschrijvers rekenen goed door, maar bij Textifant kiezen we voor competitieve prijzen zonder aan kwaliteit in te boeten. Vergeet ten slotte niet dat prijs niet alles zegt. Maar liefst 61% van degenen die hun teksten uitbesteden geven aan dat ze nu meer tijd hebben voor meer strategische taken. Daarnaast geeft een aanzienlijke groep van ruim 47% aan dat de kwaliteit van de teksten sindsdien is verbeterd en is ruim één op de drie ondernemers van mening dat de tekstschrijvers ook inhoudelijk veel toevoegen. Kortom: de voordelen zijn groot en daarom raden we aan om het op zijn minst even te proberen. Daarna kan je altijd nog een definitieve beslissing nemen.