Je of u, wat schrijf je nu?

25-08-2021

Een goede copywriter plaatst de lezer altijd centraal. De lezer wordt op een pedestal geplaatst en zo wordt zijn interesse opgewekt. Door het over de lezer te hebben in plaats van over je producten, wakker je behoeften aan zonder dat je opdringerig wordt. Dit wil ook zeggen dat je de lezer direct aanspreekt. Een afweging die je daarbij dient te maken, is of je de lezer in de je- of in de u-vorm aanspreekt.

Niet anders dan bij een klassiek gesprek

In een klassiek gesprek is de keuze tussen de je- of de u-vorm afhankelijk van drie zaken: het formele karakter van het gesprek, de status van de gesprekspartners en de onderlinge solidariteit tussen de gesprekspartners. Tegen de eerste minister spreek je in de u-vorm en tegen je buurvrouwtje in de je-vorm.

Bij copywriting geldt eigenlijk net hetzelfde. Hierbij bekijk je dit alles echter niet vanuit het perspectief als schrijver, maar vanuit het perspectief van de organisatie. Je stelt je met andere woorden de drie volgende vragen:

  • Hoe formeel is je schrijfsel?
  • Wat is de status van de lezer?
  • Wat is de verhouding met de lezer?

Hoe formeel is je schrijfsel?

Sommige bedrijven hebben er baat bij om een formeel en afstandelijk karakter te bewaren. Neem bijvoorbeeld een oproep om een prostaatonderzoek te laten uitvoeren. Zo'n oproep blijkt beter te werken als het allemaal wat afstandelijk klinkt en niet te veel gladde-jongenstaal bevat. De meeste mannen hebben het namelijk liever wat minder amicaal wanneer er een vinger in hun anus glijdt. Ook een boekhoudkantoor of een advocatenkantoor kan ervoor kiezen om wat meer formaliteit aan de dag te leggen. Dit zit ingebed in hun identiteit en dan is de u-vorm een goede keuze.

In andere gevallen is het beter om wat losser en toegankelijker te zijn. Dit is bijvoorbeeld het geval voor een modebedrijf dat een hippe en jonge uitstraling wil aannemen. Hierbij zijn vaak ook de missie en de doelstellingen van de onderneming bepalend. Een onderneming die innovatief wil zijn, kan bijvoorbeeld beter in de je-vorm dan in de u-vorm communiceren.

Wat is de status van de lezer?

De status van de lezer is bepalend voor de vraag of de lezer met u of je wil worden aangesproken. Neem bijvoorbeeld een hotel dat voornamelijk populair is bij jongerenvakanties. Jongeren willen echt niet in de u-vorm worden aangesproken. Een hotel dat daarentegen vooral zakenmannen aantrekt, is dan weer gebaat bij afstandelijkheid en de u-vorm.

Wat is de verhouding met de lezer?

Ten slotte gaat het over de hiërarchie. Bij een brief van een burger aan een minister is het wenselijk om in de u-vorm te schrijven. Directeurs kunnen onderling in de je-vorm communiceren als ze op gelijke hoogte staan. En wanneer een burgemeester een brief schrijft naar zijn bevolking is de je-vorm beter. De burgemeester wil namelijk dicht bij zijn volk staan.

Wees consequent en kies voor een duidelijke stijl

Wees in ieder geval consequent en switch tijdens een tekst niet ineens naar een andere aanspreekvorm. Dat leest heel vies. Daarnaast is het aan te raden om te kiezen voor een stijlwijzer en een defaultperspectief, zeker bij online copywriting. Zo heb je een uniforme stijl op je website en bovendien levert het je ook tijdswinst op, omdat je hier niet elke keer over hoeft te piekeren.

En wat als je met een divers publiek communiceert, bijvoorbeeld omdat je webshop zowel consumenten als zakenmannen aantrekt? Dan gaat de voorkeur uit naar de je-vorm. Enkel in persoonlijke communicatie kan dan nog steeds de u-vorm worden overwogen.

Heb je hier nog vragen over of twijfel je wat voor jouw teksten de beste aanspreekvorm is? Wij helpen je verder. Neem contact met ons op voor meer informatie.